1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Odległe następstwa pobytu w obozie koncentracyjnym: opis przypadku

Józef Kocur1, WINCENTY TRYZNO1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 113-115
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, pobyt w obozie koncentracyjnym, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek pacjenta, który urodził się w obozie koncentracyjnym, a następnie przebywał w sierocińcu, ośrodku UNRA, a po zakończeniu wojny został adoptowany. Z powodu licznych, przewlekłych dolegliwości somatycznych i dysfunkcji psychicznych, był wielokrotnie leczony ambulatoryjnie i szpitalnie oraz badany dla celów orzeczniczo-lekarskich. Szczególnym aspektem postępowania orzeczniczego były związki stwierdzonych zaburzeń z następstwami pobytu w obozie i narażeniem na działanie różnorodnych szkodliwości życia obozowego w okresie wczesnodziecięcym.

Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Żeligowskiego 7/9,
90-752 Łódź