1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Oszust genealogiczny: opis przypadku

JERZY POBOCHA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 135-139
Słowa kluczowe: pseudologia fantastyczna, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 55-letniego, wielokrotnie karanego mężczyzny, oskarżonego o dokonanie oszustw, u którego poprzednio błędnie rozpoznano „obłęd genealogiczny" i uznano za niepoczytalnego. Omówiono etiologię i zasady rozpoznawania pseudologii fantastycznej (patologicznego kłamstwa) i różnicowania go z paranoją.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha,
Katedra i Klinika Psychiatrii PAM,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin