1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Psychopatologiczne następstwa urazów psychicznych i somatycznych u dzieci maltretowanych: opis dwóch przypadków

WIESŁAWA TRENDAK1, ROMAN NOWAKOWSKI1
1. Zakładu Medycyny Katastrof Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 109-111
Słowa kluczowe: dzieci maltretowane, stan psychiczny, rozwój psychoruchowy, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

W pracy przedstawiono stan psychiczny i rozwój psychoruchowy dzieci maltretowanych, które doznały urazów somatycznych i psychicznych przed trzecim rokiem życia.

Adres do korespondencji:
Dr Wiesława Trendak,
Zakład Medycyny Katastrof Instytutu Chirurgii AM,
ul. Wierzbowa 3,
91-426 Łódź