1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Terapia indywidualna chorego na schizofrenię w programie rehabilitacyjnym: opis przypadku

ELŻBIETA LINCZOWSKA1
1. Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 37-41
Słowa kluczowe: schizofrenia, terapia indywidualna, związek terapeutyczny, opis przypadku

Streszczenie

Autorka opisuje fazy indywidualnej, podtrzymującej terapii chorego na schizofrenię w warunkach terapii dziennej, zwracając szczególną uwagę na dynamikę związku terapeutycznego.

Adres do korespondencji:
Elżbieta Linczowska,
Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ,
ul. Miodowa 9,
31-055 Kraków