1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Terapia rodziny zapoczątkowana z powodu pierwotnego moczenia nocnego u dziecka: opis przypadku

ALEKSANDRA KAWECKA1, ANNA GŁODOWSKA2, PIOTR LEWANDOWSKI2, RAFAŁ ANTKOWIAK1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 23-28
Słowa kluczowe: moczenie nocne, terapia rodzinna, opis przypadku

Streszczenie

Artykuł przedstawia proces pracy z rodziną, która zgłosiła się do terapii z powodu pierwotnego moczenia nocnego u dziecka. W czasie terapii wykorzystano pracę z genogramami pary rodzicielskiej oraz technikę opracowaną przez Andrzeja Samsona do terapii moczenia nocnego.

Adres do korespondencji:
Dr Aleksandra Kawecka,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań