1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Trudności orzecznicze w przypadkach przestępstwa nietrzeźwych policjantów: opis dwóch przypadków

Jerzy Matysiakiewicz1, URSZULA ŚWIERZY1, ALEKSANDRA LEKSOWSKA1, GRAŻYNA ORLIKOWSKA1
1. II Katedry i Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 123-126
Słowa kluczowe: przestępstwa policjantów, stan nietrzeźwości, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy opisują merytoryczne i pozamerytoryczne uwarunkowania trudności, które wystąpiły w trakcie orzekania dla celów sądowo-psychiatrycznych w przypadku dwóch policjantów, sprawców przestępstw popełnionych w stanie nietrzeźwości.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Matysiakiewicz,
II Katedra i Klinika Psychiatrii Śl. AM,
ul. Pyskowicka 49,
42-600 Tarnowskie Góry