1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Terapia

Wpływ systemu rodzinnego na proces leczenia: opis przypadku

EWA RUSZKOWSKA1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 17-22
Słowa kluczowe: system rodzinny, terapia rodzinna, opis przypadku

Streszczenie

Autorki analizują znaczenie systemu rodzinnego dla przebiegu leczenia w przypadku 14-letniej pacjentki hospitalizowanej w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Ruszkowska, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego l /9,
02-957 Warszawa