1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Zaburzenia psychiczne u chorych z zespołem Marfana: opis dwóch przypadków

Janusz Perzyński1, JANUSZ WÓJCICKI1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 81-84
Słowa kluczowe: zespół Marfana, objawy psychotyczne, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Opisano obraz kliniczny, trudności diagnostyczne oraz przebieg leczenia w dwóch przypadkach zespołu Marfana z towarzyszącymi objawami psychotycznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Nurowska-Niewiarowska,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego l /9,
02-957 Warszawa