1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i tiki chroniczne u chłopca z dysgenezją ciała modzelowatego

ANITA BRYŃSKA1, TOMASZ WOLAŃCZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 105-108
Słowa kluczowe: zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, dysgenezja spoidła wielkiego, tiki chroniczne, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 11-letniego chłopca skierowanego do Kliniki z powodu objawów obsesyjno-kompulsyjnych i przewlekłych tików, u którego stwierdzono dysgenezję ciała modzelowatego. Autorzy dyskutują wzajemne zależności wymienionych zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Anita Bryńska,
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM,
ul. Marszałkowska 24,
00-576 Warszawa