1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Zespół Clerambault w aspekcie klinicznym i sądowo-psychiatrycznym: opis przypadku

ANNA KOSSAKOWSKA1, WIESŁAWA DUBIEJKO1
1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 117-121
Słowa kluczowe: zespół Clérambault, urojenia zakochania, schizofrenia

Streszczenie

Przedstawiono aspekt kliniczny i orzeczniczy przypadku zespołu urojeń zakochania Clérambaulta u pacjenta ze schizofrenią paranoidalną.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Kossakowska,
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej,
ul. Sienkiewicza 31,
16-070 Choroszcz