1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Zespół parafreniczny w przebiegu anemii Addisona-Biermera: opis przypadku

MACIEJ SZCZEŚNIAK1, JANUSZ WÓJCICKI1, MARIUSZ GRĄDYS1, BARBARA KŁYŚ1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 85-88
Słowa kluczowe: choroba Addisona-Biermera, zaburzenia psychiczne, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Różnorodność przejawów klinicznych choroby Addisona-Biermera sprawia, że obok objawów hematologicznych, z przewodu pokarmowego i neurologicznych, mogą wystąpić zaburzenia psychiczne, czy wręcz zespoły psychotyczne. Każdy z tych zespołów może pojawiać się łącznie z innymi lub osobno.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Szcześniak,
Oddział Psychiatrii .,B" Wojewódzkiego Specjalistycznego
Zespołu Neurologii i Psychiatrii,
ul. Wodociągowa 4,
45-227 Opole