1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Zmienny obraz psychopatologiczny w przebiegu sklerodermii: opis przypadku

Irena Krupka-Matuszczyk1, MACIEJ MATUSZCZYK1
1. I Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 59-61
Słowa kluczowe: sklerodermia, zaburzenia psychiczne, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono obraz i psychopatologiczny i przebieg leczenia dwubiegunowych zaburzeń afektywnych u pacjentki chorej na sklerodermię.

Adres do korespondencji:
Dr Irena Krupka-Matuszczyk,
I Klinika Psychiatrii Śl.AM,
ul. Grunwaldzka 48,
42-700 Lubliniec