1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Depresja reaktywna – obraz kliniczny, pozycja klasyfikacyjna

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8),
Słowa kluczowe: depresja reaktywna, koncepcja, diagnostyka

Streszczenie

Autor omawia koncepcje i diagnostykę depresji reaktywnej, w szczególności zasady jej rozpoznawania i różnicowania świetle kryteriów ICD-10. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Pużyński,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa