1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Depresja udawana

JERZY POBOCHA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 133-138
Słowa kluczowe: symulowanie depresji, badania sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat symulowania depresji. Opisano udawanie depresji w trakcie badań sądowo-psychiatrycznych u czterech więźniów, którzy dokonali różnych bardzo poważnych przestępstw przeciwko mieniu. Wykazano, że dokładna obserwacja stanu psychicznego i analiza objawów psychopatologicznych, pozwala na odróżnienie pseudodepresji od prawdziwych zaburzeń afektywnych.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha,
Katedra i Klinika Psychiatrii PAM,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin