1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Depresja w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym

Józef Kocur1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK2, JÓZEF BUKOWSKI1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej WAM w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 115-118
Słowa kluczowe: depresja, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Depresja stanowi poważny i skomplikowany problem medyczny i społeczny, a jej złożoność rzutuje także na opiniowanie sądowo-psychiatryczne. W pracy przedstawiono różne aspekty opiniowania, w tym m.in. problemy symulacji, agrawacji, diagnostyki różnicowej, rokowania, zagrożenia samobójstwem.

Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Żeligowskiego 7/9,
90-752 Łódź