1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Holandia – TBS: program psychiatrii sądowej

HANS PERIK1
1. Kliniki Veldzicht Ministerstwa Sprawiedliwości, Rijksrichting Veldzicht (Holandia)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 85-90
Słowa kluczowe: Holandia, leczenie zaburzonych psychicznie sprawców przestępstw, system TBS

Streszczenie

Autor przedstawia organizację leczenia zaburzonych psychicznie sprawców ciężkich przestępstw w Holandii w tzw. systemie TBS (terapii behawioralnej). (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Hans Perik,
Rijksrichting Veldzicht (Holandia)