1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Poczytalność ograniczona – nowa norma prawna na Litwie

JELENA MARCINKEVIČIENE1, KONSTANTINAS DASKEVIČIUS1
1. Narodowego Ośrodka Psychiatrii i Narkologii w Wilnie (Litwa)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 57-60
Słowa kluczowe: Litwa, poczytalność ograniczona

Streszczenie

Autorzy omawiają zasadność orzekania ograniczonej poczytalności analizując przesłanki psychologiczne i socjologiczne uzasadniające jej stosowanie. Opisują aktualne uregulowania prawne w krajach Europy Zachodniej i uzasadnienia stosowania formuły ograniczonej poczytalności, jako dowód, że formuła ta powinna obowiązywać także w kpk Litwy. Wskazują także na potrzebę jej stosowania wynikającą z praktyki sądowej, co uzasadnia wprowadzenie jej do ustawodawstwa na Litwie.

Adres do korespondencji:
Dr Jelena Marcinkeviciene,
National Service of Forensic Psychiatry and Narcology in Lithuania,
Parko 15, 2048 Vilnius