1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Problemy związane z rozwojem psychiatrii sądowej w niepodległej Łotwie

INTA BIRULE1, LIENA JORENA1
1. Łotewskiego Centrum Psychiatrii Sądowej w Rydze
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 49-51
Słowa kluczowe: Łotwa, psychiatria sądowa

Streszczenie

Autorzy przedstawiają stan psychiatrii łotewskiej po odzyskaniu niepodległości w 1990 r. – podporządkowanej Centrum w Moskwie – ze skąpą liczbą personelu i pracowników naukowych, a także instytucji odpowiednio przygotowanych do hospitalizacji pacjentów kierowanych na przymusowe leczenie. Obecnie, w programie Centrum jest utworzenie bazy dla przymusowego leczenia szczególnie niebezpiecznych zaburzonych przestępców. Psychiatrzy z Łotwy dążą do wprowadzenia zmian w procedurze badania i w zakresie uregulowań prawnych dotyczących biegłych.

Adres do korespondencji:
Dr Inta Birule,
Łotewskie Centrum Psychiatrii Sądowej,
Ryga, Łotwa