1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Psychiatria sądowa w Wielkiej Brytanii w świetle regulacji prawnych: próba porównania z sytuacją prawną w Polsce

WŁODZIMIERZ SZYSZKOWSKI1
1. III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 39-42
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa w Wielkiej Brytanii, Mental Health Act 1983

Streszczenie

Praca przedstawia historyczne i prawne tło psychiatrii sądowej w Wielkiej Brytanii w porównaniu z sytuacją w Polsce. Omówiono najważniejsze dla psychiatrii sądowej regulacje prawne zawarte w brytyjskiej Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (Mental Health Act 1983). Przedstawiono strukturę i organizacje służb psychiatrii sądowej, w szczególności na przykładzie regionu Trent.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Szyszkowski,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego l /9,
02-957 Warszawa