1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty niepoczytalności: studium porównawcze podstaw prawnych opiniowania o niepoczytalności w RFN, Austrii, Szwajcarii i Polsce

JÓZEF J. GIEROWSKI1, FRANZ POPP2
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
2. Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Salzburgu (Niemcy)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 31-38
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, niepoczytalność, badania prawno-porównawcze

Streszczenie

Autorzy przeprowadzili prawno-porównawczą analizę zarówno podstaw prawnych opiniowania o poczytalności, jak i podstawowych zasad badania. W pracy uwzględniono zarówno psychologiczne, jak i psychiatryczne aspekty niepoczytalności. Porównanie dotyczy RFN, Austrii, Szwajcarii i Polski.