1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Psychopatologiczne aspekty sprawowania władzy w „młodej demokracji”

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 67-73
Słowa kluczowe: psychopatologia władzy, psychologia społeczna

Streszczenie

Na podstawie wyników badań nad wykorzystywaniem przez Polaków zdobytej wiedzy i wykształcenia do interpretacji zachodzących zjawisk społecznych i politycznych, autor podjął dyskusyjną próbę znalezienia przyczyn pojawiania się w języku sceny politycznej terminów zaczerpniętych z psychopatologii. Intencją pracy nie jest ocena konkretnych osób z kręgu władzy, lecz ocena znaczenie wpływu czynników psychologicznych i kulturowych na stosowanie psychopatologicznych określeń w języku publicznym.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Heitzman,
Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21b,
31-501 Kraków