1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Współdziałanie prokuratorów z biegłymi sądowymi z zakresu psychiatrii a sprawność postępowania przygotowawczego

TADEUSZ STĘPIEŃ1
1. Prokuratury Krajowej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 27-30
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, aktualne uregulowania prawne

Streszczenie

Autor zwraca uwagę na niedostatki związane z badaniami sądowo-psychiatrycznymi dostrzegane przez praktyków prokuratorów. Porusza problem obserwacji, obecności biegłych podczas rozprawy sądowej. Generalnie autor stwierdza, że praktyka wskazuje na dobrą współpracę organów sądowych i prokuratorskich z biegłymi. Problemy zarysowują się przy badaniach osób nieletnich i kobiet, ponieważ brakuje wydzielonych placówek do tego rodzaju obserwacji. Wiele szpitali nie jest przygotowanych do przeprowadzenia tego rodzaju badań i obserwacji (m.in. brak stosownego zabezpieczenia). Autor jest zdania, że przepisy art. 51 i 52 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ułatwiają współpracę pomiędzy biegłymi a organami procesowymi, choć przepisy legislacyjne nadal wymagają komentarzy w poprawnym odczytaniu intencji ustawodawcy.

Adres do korespondencji:
Tadeusz Stępień,
Prokurator Prokuratury Krajowej, Al. Ujazdowskie 11,
00-567 Warszawa