1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Omamy i halucynoza

Halucynoza wzrokowa (zespół Charlesa Bonneta?) – opis trzech przypadków

Stefan Krzymiński1, WIRGINIA WIRSKA2, Mirosława Kordacka1, BARRAM M. BARHAM1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
2. Poradni Zdrowia Psychicznego w Sulechowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 273-282
Słowa kluczowe: halucynoza wzrokowa, zespół Charlesa Bonneta, opis przypadków

Streszczenie

Artykuł przedstawia trzy przypadki, w których rozważano rozpoznanie zespołu Charlesa Banneta (ZCB) i ostatecznie rozpoznano halucynozę wzrokową. W oparciu o przegląd piśmiennictwa omówiono trudności związane z diagnostyką ZCB.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 66-212 Cibórz