1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Omamy i halucynoza

Przypadek halucynozy słuchowej z omamami muzycznymi

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 283-289
Słowa kluczowe: halucynoza słuchowa, omamy muzyczne

Streszczenie

Artykuł przedstawia przypadek kobiety w wieku podeszłym z halucynozą słuchową i dominującymi w obrazie klinicznym omamami muzycznymi. Pojawiały się także przelotne omamy wzrokowe przypominające zespół Charlesa Bonneta.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 66-212 Cibórz