1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Varia

Ryzyko zmian funkcji poznawczych, stanu neurologicznego i psychicznego po operacjach rewaskularyzacji mięśnia serca z zastosowaniem hipotermii i normotermii

RENATA GÓRNA1, ELŻBIETA TRYPKA2, JOANNA RYMASZEWSKA3, WOJCIECH KUSTRZYCKI2, Andrzej Kiejna1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
2. Katedry i Kliniki Chirurgii Serca AM we Wrocławiu
3. SZPOZ we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 351-361
Słowa kluczowe: rewaskularyzacja mięśnia sercowego, uszkodzenia o.u.n., hipotermia, normotermia

Streszczenie

Jedną z metod leczenia choroby niedokrwiennej serca są zabiegi rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Przeprowadzane są z zastosowaniem różnych sposobów ochrony narządów wewnętrznych. Kliniczną konsekwencją tych zabiegów mogą być zmiany w zakresie funkcji poznawczych, stanu neurologicznego i psychicznego. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa autorzy zwracają uwagę na ryzyko wystąpienia powikłań, wskazują na czynniki ryzyka i opisują mechanizmy powstawania zmian.

Adres do korespondencji:
Mgr Renata Górna,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław