1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Choroby infekcyjne o.u.n.

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lome

STANISŁAWA TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA1, TOMASZ CHMIELEWSKI1
1. Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w WarszawieZakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 27-35
Słowa kluczowe: Borreliaburgdorferi, swoiste antygeny, borelioza z Lyme, diagnostyka serologiczna, PCR

Streszczenie

Podstawową metodą laboratoryjnejdiagnostyki boreliozy z Lyme jest badanieserologiczne wykazujące obecność przeciwciał dlaBorreliaburgdorferi. Wartość wyniku tego badaniazależy od swoistości i czułości stosowanej metody, jakrównież od indywidualnych właściwości badanegoi poziomu wytwarzanych przez niego przeciwciał.Aby uniknąć fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnychwyników badań serologicznych, zalecane jestbadanie wykonane przy pomocy wysoce swoistegoi czułego testu ELISA z odpowiednio dobranymifrakcjami białek B. burgdorferi, jako antygenem diagnostycznym, bądź postępowaniedwustopniowe, w którymwyniki dodatnie i wątpliwie dodatnie w badaniuprzesiewowym potwierdzane są metodą Western-blot.Ze względu na ograniczoną w niektórych przypadkachczułość badania serologicznego, test PCR możebyć badaniem wspomagającym rozpoznanie choroby.Wartość diagnostyczna wyniku testu serologicznego,jak i PCR, zależy od właściwego doboru materiałuklinicznego przeznaczonego do badań.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Zakład Bakteriologii PZH,
ul. Chocimska 24,00-791 Warszawa