1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Wpływ zaburzeń ruchowych i czynników emocjonalnych na przebieg relaksacji u chorych z organicznymi uszkodzeniami mózgu

EWA JARZĘBSKA1
1. Katedry Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 97-102
Słowa kluczowe: choroby o.u.n., zaburzenia ruchowe, relaksacja, czynniki emocjonalne

Streszczenie

Analizowano wpływ organicznegouszkodzenia mózgu, ze szczególnym uwzględnieniemzaburzeń ruchowych i czynników emocjonalnychna przebieg relaksacji. Przebadano 60 chorychz organicznymi uszkodzeniami mózgu o różnejetiologii i 45 osób zdrowych. Oceniano powiązanie3 parametrów relaksacji (częstość, głębokość i czastrwania) z kurczowym napięciem mięśni, niedowładem,obniżeniem ogólnej sprawności ruchowej orazczęstością przeżywania przez chorych wybranychemocji negatywnych i pozytywnych. Wykazanoistotne statystycznie różnice częstości, stopnia i czasutrwania odprężenia w grupie chorych w porównaniuz grupą kontrolną. Stwierdzono teżistotny statystycznie, jakkolwiek słaby, związekmiędzy kurczowym napięciem mięśni a wszystkimiparametrami relaksacji. Zaburzenia ruchowe wpływałyjedynie na częstość i głębokość relaksacji. Spośródbadanych emocji tylko trzy wiązały się zewszystkimi parametrami relaksacji: radość, zadowoleniei akceptacja własnej choroby.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Jarzębska, Katedra Neurologii AM,
ul. Traugutta 118,50-420 Wrocław