1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Choroby infekcyjne o.u.n.

Wścieklizna u ludzi i zwierząt – występowanie, diagnostyka, zwalczanie

MARCIN SMRECZAK1, JAN F. ŻMUDZIŃSKI1
1. Zakładu Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 37-49
Słowa kluczowe: wścieklizna, epidemiologia, diagnostyka, zapobieganie

Streszczenie

W pracy wskazano klasyfikacjęwirusa wścieklizny i epidemiologię tej chorobyna wszystkich kontynentach, w ostatnich latach.Przedstawiono typowy przebieg zakażenia u człowiekaoraz u niektórych zwierząt domowych i wolnożyjących. Diagnostyka laboratoryjna wściekliznyposiada bardzo wysoką czułość. Wykorzystujesię tu głównie metody immunofluorescencji.W profilaktyce choroby istotne znaczenie ma obecniewykładanie doustnej szczepionki dla dzikichzwierząt, głównie dla lisów. W Polsce metoda tadała już bardzo dobre wyniki w zachodnich województwachi jest obecnie rozszerzana na cały kraj.

Adres do korespondencji:
Dr Marcin Smreczak, Zakład Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego,
ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy