1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Wybrane zagadnienia diagnozy i leczenia zespołu uzależnienia od alkoholu

BOHDAN T. WORONOWICZ1
1. Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 113-122
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, diagnostyka, terapia

Streszczenie

W artykule przedstawionoewolucję nazwy i rozumienia istoty pojęcia wieloczynnikowouwarunkowanego zaburzenia, któreokreślamy obecnie, jako „zespól uzależnienia od alkoholu". Podano charakterystyczne cechy tego zaburzenia:uzależnienie psychiczne, fizyczne i zmianętolerancji alkoholu oraz wymieniono kryteriarozpoznawania uzależnienia wg międzynarodowejklasyfikacji chorób. Zwrócono uwagę na szczególnecechy zachowania się osób uzależnionych w czasiezbierania wywiadu i na ich najczęstsze dolegliwości.Poruszono sprawę napadów padaczkowychw tych przypadkach. Przy omawianiu leczeniaprzypomniano zasadnicze warunki prowadzeniapsychoterapii, efekty osiągane przy pomocy grupAA oraz metodę „dwunastu kroków".

Adres do korespondencji:
Dr Bohdan T. Woronowicz, Ośrodek Terapii Uzależnień ZPiLU IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa