1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Zaburzenia pęcherzowe w stwardnieniu rozsianym – diagnostyka i leczenie

Małgorzata Wiszniewska1
1. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 67-73
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, zaburzenia pęcherzowe

Streszczenie

U pacjentów chorych na stwardnienierozsiane (SM) zaburzenia pęcherzowewystępują u ponad 70% pacjentów stwarzając istotnyproblem zwykle w późniejszym okresie choroby.Najczęstszymi zaburzeniami są: hiperrefleksjamięśnia wypierającego mocz i dyssynergiamiędzywypieraczem a zwieraczem. Najważniejszymsprawdzianem dysjunkcji pęcherza moczowegojest ocena stopnia jego opróżnienia przez samegopacjenta. Leczenie jest długotrwałe i wymagadużej elastyczności oraz dobrej współpracy międzypacjentem, neurologiem i urologiem. Odpowiednie postępowanie może w znacznej mierze złagodzić dolegliwości.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Wiszniewska, Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego,
ul. Rydygiera 1, 64-920 Pila