1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Narada specjalistów wojewódzkich 1998

Poziom postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych szpitalach i oddziałach psychiatrycznych w Polsce w roku 1998 - na podstawie oceny zapisu w dokumentacji lekarskiej

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999,8,251-267
Streszczenie
Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka, I Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa