1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Narada specjalistów wojewódzkich 1998

Projekt nowej regulacji wykonywania środków zabezpieczających

LESZEK CISZEWSKI1, Wanda Langiewicz2
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
2. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 245-249
Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków