1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Narada specjalistów wojewódzkich 1998

Realizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w 1998 roku

Stanisław Dąbrowski1, Stefan Welbel1, WŁODZIMIERZ A. BRODNIAK1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia JPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999,8,235-243
Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Dąbrowski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa