1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Varia

Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej – „gorsza” czy „lepsza” córka Psyche?

Teresa Rzepa1
1. Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 213-225
Słowa kluczowe: Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej, historia

Streszczenie

Na podstawie dokumentówi relacji autorka przedstawia historię powstania,rozwoju i zamknięcia w latach powojennych WyższejSzkoły Higieny Psychicznej. Zwraca przytym uwagę na merytoryczne i pozamerytorycznemotywy podejmowanych wówczas decyzji oraz dokonywanegowyboru modelu kształcenia psychologów.
(red.)

Adres do korespondencji:
Dr Teresa Rzepa, Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin