1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Varia

Zaburzenia uwagi u dzieci osób chorych na schizofrenię

ANNA RABAN1, PAWEŁ HOLAS1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 471-475
Słowa kluczowe: uwaga, schizofrenia, genetyka

Streszczenie

„Test uwagi ciągłej"(ContinuousAttention Test, CAT) zastosowano u 17 dorosłychdzieci osób chorych na schizofrenię w wiekuod 17 do 50 lat oraz u 17 dobranych paramipod względem wieku i wykształcenia dzieci rodzicówzdrowych. U badanych z grupy ryzyka stwierdzonogorsze wyniki testów uwagi ciągłej niżu osób zdrowych. Wstępne wyniki tej pracy pozwalająprzypuszczać, że u dzieci osób chorych naschizofrenię zaburzenia uwagi ciągłej mogą okazaćsię jednym ze wskaźników podatności genetycznejna schizofrenię.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Raban, l Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa