2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Eksperymenty medyczne – regulacje prawne i zasady etyczne

JÓZEF BUKOWSKI1, Józef Kocur1
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 125-127
Słowa kluczowe: eksperymenty medyczne, aspekty prawne, aspekty etyczne

Streszczenie

Za „eksperyment medyczny" uważa się jakikolwiek zabieg lub doświadczenie,przeprowadzone na istocie ludzkiej, którego celemlub jednym z celów było poszerzenie wiedzy medycznej.Autorzy analizują wybrane aspekty eksperymentóww świetle rekomendacji Rady Europyi zasad prawa.

Adres do korespondencji:
Dr Józef Bukowski, Wojskowa Akademia Medyczna, Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź