2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Europejska Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie

Józef Kocur1, JERZY POBOCHA3, JÓZEF BUKOWSKI1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK2
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
3. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 7-10
Słowa kluczowe: prawa człowieka, bioetyka

Streszczenie

Od szeregu lat Rada Europy,w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego orazKomitetu Ekspertów z zakresu bioetyki analizowałaproblemy, przed jakimi stoi ludzkość w następstwiepostępu medycyny i biologii. Efektem byłoprzyjęcie w 1997 r. Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, którą ratyfikowały liczne państwa.Polska do tej pory, mimo apelu NaczelnejRady Lekarskiej, tego nie uczyniła. Autorzy przedstawiają tę Konwencję.

Adres do korespondencji:
Pro! Józef Kocur, Wojskowa Akademia Medyczna,
Pl. Hallera l, 90-647 Łódź