2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Kompetencje sędziego a kompetencje biegłego psychiatry (psychologa) w postępowaniu spadkowym testamentowym

TADEUSZ WIDŁA1
1. Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 27-31
Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Bankowa 8/10, 40-007 Katowice