2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Metodyka opiniowania w sprawach testamentowych

JERZY POBOCHA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 51-59
Słowa kluczowe: opinia biegłego, problemy metodologiczne, zdolność do testowania, kompetencjetestatora

Streszczenie

W pracy omówiono sposobyi zasady odtwarzania i oceny stanu psychicznegotestatora, w celu sporządzenia przez biegłego psychiatrępoprawnej metodologicznie opinii sądowo-psychiatrycznej. Przedstawiono możliwości współpracyprzy opiniowaniu ważności testamentuz biegłymi z innych dyscyplin, w tym i kryminalistykamibadającymi pismo ręczne. Ekspertyza takapowinna zawierać ocenę stanu psychicznego testatora,jego zdolności i kompetencje do sporządzeniaostatniej woli.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha, Katedra i Klinika Psychiatrii PAM,
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin