2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Możliwości i ograniczenia psychologicznej rekonstrukcji stanu psychicznego nieżyjącego testatora w sprawach o unieważnienie testamentu (art. 945 § 1 kc)

JAN M. STANIK1
1. Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9), 61-67
Słowa kluczowe: psychologia sądowa, rekonstrukcja stanu psychicznego nieżyjącego testatora

Streszczenie

W literaturze prawniczej testamentna ogół pojmowany jest zgodnie, jako swoista,jednostronna i odwołalna czynność prawna, któraskutkuje dopiero po śmierci testatora, albo –poprostu –jako jednostronne i odwołalne oświadczeniewoli, które skutkuje dopiero po śmierci testatora.W polskim procesie cywilnym, wg art. 945 § 1 kc,testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:(1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodnepowzięcie decyzji i wyrażenie woli, (2) pod wpływembłędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdybyspadkodawca nie działał pod wpływem błędu niesporządziłby testamentu tej treści, (3) pod wpływemgroźby. W przypadku, kiedy testator (spadkodawca)nie żyje, a inni członkowie rodziny występują przedsądem o unieważnienie jego testamentu powołując sięna jedną z tych okoliczności, sąd powołuje biegłegolub biegłych: psychiatrę i psychologa, którzy mająwydać ekspertyzę w tej sprawie. Ogólne zadaniepsychologa polega na zrekonstruowaniu stanu psychicznegotestatora w momencie sporządzenia przezniego testamentu, by obalić lub potwierdzić zarzutystrony procesowej wnioskodawcy. Przedstawiono metodologicznyschemat postępowania diagnostycznegopsychologa ex post facto. Psycholog czerpie dane dotakiej ekspertyzy ze zgromadzonych akt sądowych(zeznania świadków, ważne dokumenty lekarskiei in.) oraz, gdy to jest konieczne, z wywiadów od osóbznaczących w tej sprawie (za zgodą sądu).

Adres do korespondencji:
Prof. Jan M. Stanik, Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Grażyńskiego 53, 43-126 Katowice