2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Niektóre psychopatologiczne kryteria kodeksowego unormowania braku swobody woli

HENRYK GÓRSKI1, Antoni Florkowski1, Sławomir Szubert1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 189-192
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-psychiatryczne, swoboda woli

Streszczenie

W krajowym piśmiennictwiepsychiatrycznym i prawniczym, jak się wydaje, niepodjęto dotąd próby precyzyjnego opisu czy sformułowaniapsychopatologicznej charakterystykiustawowo znaczącego składnika wady oświadczeniawoli –braku jej swobody. Autorzy doniesieniaprzedstawiają problem na podstawie własnego rozeznaniai doświadczeń udziału w postępowaniu cywilno-prawnym. Twierdzą, że uniwersalnymi wyznacznikamibraku swobody woli, a nawet jej kierunkowegowyłączania, w rozumieniu sądowo-psychiatrycznymsą takie chorobliwe stany napędupsychoruchowego, jak apatia połączona z adynamiąi abulią, a także negatywizm lub wzmożonapodatność na sugestię Towarzyszące zaburzeniomnapędu i krytycyzmu. W chorobach psychicznych,zwłaszcza o obrazie schizofrenii, ogranicznikamiswobody woli będą natomiast zarówno objawy negatywne(ubytkowe), jak i pozytywne (wytwórcze),z których pierwsze mogą ograniczać dynamikęprocesu wolicjonalnego, a drugie –deformowaćgo w sposób swoisty i patoplastyczny.

Adres do korespondencji:
Dr Henryk Górski, Katedra i Klinika Psychiatrii WAM, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź