2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Przyczyny zasięgania opinii sądowo-psychiatrycznej instytutu naukowego w sprawach cywilnych

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 41-49
Słowa kluczowe: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ocena zdolności do testowania

Streszczenie

Autorka przeanalizowała 28opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych w sprawachcywilnych (testamentowych – 24 i po2 w rozwodowych i o odszkodowanie), opracowanychprzez zespół biegłych z Kliniki PsychiatriiSądowej w ciągu ostatnich 5 lat. Stwierdziła, żenie cała 1/3 opinii została zlecona bezpośrednioKlinice z potrzeby opiniowania zespołowego lub zewzględu na wagę sprawy lub przewidywane trudności,ponad 1/3 zlecona została z powodu niezadowoleniaz wniosków wcześniejszych opinii jednejze stron w sprawie, a blisko 1/3 ze względu narozbieżności diagnostyczne i oceny zdolności dotestowania w poprzednich opiniach. W części przypadkównasuwały się następujące uwagi do biegłych:brak uzasadnienia wniosków opinii lub ichlakoniczność, nieznajomość specyfiki opiniowaniaw sprawach cywilnych, przekraczanie kompetencjibiegłego.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków