2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Psychologiczna ocena czynników zakłócających swobodne powzięcie i wyrażenie woli przez testatora

Teresa Gordon1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK1, EWA SZABLEWSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 79-84
Słowa kluczowe: psychologia w prawie cywilnym, opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych

Streszczenie

Autorzy analizują problemyzasadności, celu i zakresu opinii sądowo-psychologicznejw sprawach cywilnych, dotyczących ważnościoświadczenia woli, w tym ważności testamentu.Porównują kryteria psychicznej zdolności do świadomegoi swobodnego powzięcia i wyrażenia woliwskazane przez ustawodawcę z kryteriami przyjętymiw opiniowaniu sądowo-psychiatrycznymw tych sprawach i zastanawiają się, jaką rolę możeodegrać wiedza psychologiczna we wskazywaniutych kryteriów, ich definiowaniu i uzgadnianiu pomiędzysądem a ekspertami, powoływanymi dooceny stanu psychicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Teresa Gordon, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków