2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Psychologiczna ocena zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku w litewskim kodeksie postępowania cywilnego

AUDRONE GLINSKIENE1, ALVYDAS NAVICKAS1
1. Litewskiej Państwowej Służby Psychiatrii i Narkologii Sądowejprzy Ministerstwie Ochrony Zdrowia w Wilnie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 85-87
Słowa kluczowe: Litwa, biegli psycholodzy w sprawach cywilnych

Streszczenie

Autorzy przedstawiają usytuowaniepsychologa biegłego w sprawach cywilnych.Praca koncentruje się na badaniach osób w wiekupodeszłym. Przedstawia najczęściej stosowane metodyi psychologiczny warsztat wraz z jego niedostatkami.Badanie psychologiczne ma charakterpomocniczy, z tego powodu w badaniach psychologicznychnie są jasno wyartykułowane merytorycznepowody powoływania biegłego psychologaw sprawach testamentowych.

Adres do korespondencji:
Dr Audrone Glinskiene, National Service oj Forensic Psychiatry and Narcology
in Lithuania, Kijelaviciaus 121, 2048 Vilnius