2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Specyfika ekspertyz sądowo-psychiatrycznych w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej

KONSTANTINAS DASKEVIČIUS1, JELENA MARCINKEVIČIENE1
1. Litewskiej Państwowej Służby Psychiatrii i Narkologii SądowejMinisterstwa Ochrony Zdrowia w Wilnie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 33-36
Słowa kluczowe: prawo cywilne, zdolność do czynności prawnych

Streszczenie

Litewski kodeks cywilny przewidujenastępujące sytuacje, w których ocenia się, czyosoba ma zdolność do czynności prawnych, czy nie.Są nimi: pełna zdolność do cywilnych czynności prawnych,ograniczona zdolność do cywilnych czynnościprawnych, zdolność do udziału w postępowaniu procesowym,czasowa niezdolność do czynności prawnych,wyjątkowa niezdolność (zdolność) do czynności prawnych,niezdolność do czynności prawnych warunkowanawiekiem. Na Litwie wzrasta liczba badań sądowo-psychiatrycznych, głównie w sprawach cywilnych,testamentowych. W 1989 roku było ich 143, w 1997 – 306. Ma to związek z nowymi regulacjami prawnymi,m.in. z prawem do własności indywidualnej.

Adres do korespondencji:
Dr Konstantinas DaskeviCius, National Service oj Forensic Psychiatry and Narcology
in Lithuania, Kijelaviciaus 121, 2048 Vilnius