2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Świadoma zgoda – warunek legalności postępowania medycznego

JÓZEF BUKOWSKI1, Józef Kocur1
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 129-131
Słowa kluczowe: świadoma zgoda, autonomia

Streszczenie

Główną podstawą działanialekarza jest zgoda pacjenta. Mówi o tym art. 15Kodeksu Etyki Lekarskiej: „postępowanie diagnostyczne,lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgodypacjenta". Jej brak naraża lekarza na odpowiedzialnośćcywilną. Autorzy analizują m.in. definicjęi elementy świadomej zgody.

Adres do korespondencji:
Dr Józef Bukowski, Wojskowa Akademia Medyczna, Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź