2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Teoretyczne i praktyczne aspekty dowodu z opinii psychiatrycznej w postępowaniu cywilnym

ANDRZEJ ZIELIŃSKI1
1. Katedry Prawa Cywilnego i GospodarczegoUniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9), 19-26
Słowa kluczowe: biegły, opinia, sąd

Streszczenie

Przedstawiono miejsce i znaczeniedowodu z opinii biegłego w stosunku do innychdowodów, charakter i formę opinii biegłego,wymagania dotyczące treści opinii, udział biegłegow postępowaniu cywilnym oraz zasady oceny biegłegoprzez sąd.

Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Zieliński, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Uniwersytetu Szczecińskiego, Al. Piastów 40 B, 71-065 Szczecin