2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Zeznania lekarzy i pielęgniarek jako materiał dowodowy w sprawach testamentarnych – typowe przykłady

Janusz Perzyński1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 73-78
Słowa kluczowe: testament, zeznania lekarzy i pielęgniarek

Streszczenie

Przedstawiono problemy, zjakimistyka się psychiatra oceniając zeznania lekarzyi pielęgniarek w sprawach testamentarnych.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński, Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin