2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Zgoda poinformowanego i kompetentnego pacjenta w świetle psychologii – wybrane zagadnienia

ANNA WOLSKA1
1. Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 133-141
Słowa kluczowe: zgoda poinformowanego i kompetentnego pacjenta, psychologia, niezamierzonewpływy badacza i badanego

Streszczenie

Artykuł opisuje zgodę poinformowanegoi kompetentnego pacjenta w kontekścierelacji interpersonalnej badacz –badany.Przedstawiono niezamierzone wpływy ze stronybadacza i badanego na wyrażanie zgody oraz „pułapki",które pojawiają się w trakcie prowadzeniawywiadu klinicznego, będącego podstawą ocenykompetencji badanego do wyrażenia zgody.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wolska, Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin