2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Jan Szczeniowski (1904-1994)